Albode İnşaat ve Dekorasyon Sürdürülebilirlik ve Çevre Politikamız

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı tanımına göre:

“İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.”
Doğal çevre eski bir kızıl derili ata sözünde de belirtildiği gibi bizlere atalarımızdan miras kalmamıştır. Bizler doğayı çocuklarımızdan ödünç aldık. Bu nedenle gelecek nesillere nasıl bir çevre bırakacağımız oldukça önemlidir. Bu noktada sürdürülebilirlik kavramı büyük önem kazanmaktadır.

Sürdürülebilirlik tanım olarak, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir. Başka bir ifade ile sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir.

Albode İnşaat ve Dekorasyon olarak,. devamlı olma yeteneği olarak adlandırılan sürdürülebilirlik kavramını benimsemiştir. Albode İnşaat ve Dekorasyon, üretim sistemlerinin gelişiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli kullanarak, doğaya karşı sorumluluğunun bilinciyle çevresel sürdürülebilirliği hedeflemektedir. Aynı zamanda doğal enerjinin verimli kullanımı ile ülke ekonomisine de katkı sağlanmaktadır.
Ar&Ge ve Ür&Ge faaliyetlerinde kaliteyi üretirken, bilinçli tüketmeyi hedeflemektedir. Bu anlayış ile ülkeye katma değer sağlamakta, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile de çevresel devamlılığı sağlamaktadır.

Her aşamada üstün kaliteyi hedefleyen toplam kalite yönetimi anlayışı ile ürün ve hizmetlerini değerli müşterilerine sunan Albode, her alanda sürdürülebilirlik kavramını bir bütün olarak ele almaktadır.